Regulamin zapisów


§1. Właścicielem systemu do zapisów na kurs językowy pod adresem zapisy.szczecin.pl jest firma Progress Anna Fidziukiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bogusława 9/6 wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej. NIP: 852-070-10-03.

§2. System zapisów na kurs językowy pod adresem zapisy.szczecin.pl umożliwia zapisanie się na wybrany kurs językowy oraz opłacenie pierwszej raty, która gwarantuje przyjęcie na kurs. Zapisy przyjmowane są przez stronę internetową zapisy.szczecin.pl. Zapisów na kurs można dokonywać bez rejestracji (jako gość).

§3. Do poprawnego korzystania z systemu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową (zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer).

§4. Po dokonaniu płatności, klient otrzyma potwierdzenie zapisu oraz dokonania wpłaty przez email lub telefonicznie.

§6. Ceny podawane w systemie zapisy.szczecin.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

§7. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 91-435-00-05 lub mailowo: szczecin@britishschool.pl

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego i ustaw konsumenckich.

Powrót na stronę główną